Jørgen Strunge

Jørgen Strunge

Udstiller

Udstilling: Det Gamle Rådhus

Om “Den tavse skov”

Lyskvanter, springende partikler, bølger af energi. Sådan viser skoven sig for os i ’den tavse skov’. Genkendelig og alligevel ikke helt, for hvad er skoven, når vi vender ryggen til, når den står frem som sig selv og træder ud af det spejl, vi vanligvis ser den igennem og identificerer den med?

Kunne vi se og høre skoven, ville vi være i en anden verden, skovens egen. Vi ville se atomernes støj og høre skovens kommunikation i højfrekvente bølger og vibrerende serier af kaos og harmoni. Vi ville se og høre kvanterne springe og partikler samles som små meteorer i kraftige byger eller flimrende dans.
Hvis vi kunne, ville vi se og høre den evigt vekslende gennemprøvede, men også konstant prøvende og fornyende, samtale i den tavse skovs vibrerende og kaleidoskopiske univers.

Gennem 44 billeder viser skoven sig frem i en samling af flygtige øjeblikke, tilbagelænet ro, ydre storme og indre kampe. Lydbilledet fastholder og understøtter skovens skiftende fortællinger om sig selv, skævt og fremmedartet, konstant, stigende, faldende, afbrudt og vedholdende, det er lyden af jord og luft, vækst og tid, henfald, frembrud, erfaring, gentagelse. Alt i en indbyrdes forbindelse, der får skoven til at tale i sin helt egen toneart, samtidig med at vi bladres igennem dens helt personlige fotoalbum.

Den tavse skov taler til samtiden om, hvad den er, hvad naturen er, når den befris fra menneskers romantisk spejlende forestillinger såvel som tingsliggørelse og materielle udnyttelse.

Værket er en impressionistisk fremstilling af naturens for os usynlige og tavse, men allestedsnærværende energetiske virkelighed.

af Birgitte Stær

© Jørgen Strunge